Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej koniecznie 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

 

Potrzebne dokumenty:
  metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważność dokumentu 3 miesiące od daty wystawienia)
  dowody osobiste
  świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły zawodowej lub średniej
  zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej

Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno - prawne, narzeczeni muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania niezbędnych czynności prawnych.

 

Święta

Niedziela, II Tydzień zwykły
Rok C, I
Druga Niedziela zwykła

Dzisiaj jest

niedziela,
20 stycznia 2019

(20. dzień roku)

Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń:
306573

Wyszukiwanie