Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej koniecznie 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

 

Potrzebne dokumenty:
  metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważność dokumentu 3 miesiące od daty wystawienia)
  dowody osobiste
  świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły zawodowej lub średniej
  zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej

Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno - prawne, narzeczeni muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania niezbędnych czynności prawnych.

 

Święta

Sobota, II Tydzień zwykły Rok B, II Dzień Powszedn

Dzisiaj jest

sobota,
20 stycznia 2018

(20. dzień roku)

Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń:
160545

Wyszukiwanie